Thương mại xuất nhập khẩu  Import-Export Trade
Chúng tôi hỗ trợ khai thác thị trường trong và ngoài nước cho sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tư vấn chuyên nghiệp về thương mại xuất nhập khẩu, đồng thời hỗ trợ các công việc như kết nối người mua, hội chợ triển lãm và hội nghị xuất khẩu.


THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU
‌‌IMPORT-EXPORT TRADE

Chúng tôi hỗ trợ hoạt động thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong và ngoài nước

DỰ ÁN HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ
GOVERNMENT SUPPORT PROJECT

Là một cơ quan chuyên về các dự án hỗ trợ của chính phủ, chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các công việc như khai thác thị trường nước ngoài, hỗ trợ marketing và các dự án hỗ trợ chứng từ xuất khẩu.

HỖ TRỢ TƯ VẤN XUẤT KHẨU
‌‌EXPORT CONSULTATION SUPPORT

Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong và ngoài nước tiến ra thị trường nước ngoài bằng cách đề xuất, lập kế hoạch và thực hiện các dự án như nghiên cứu thị trường địa phương, kết nối người mua, phái đoàn thương mại và tư vấn xuất khẩu.

TƯ VẤN TÙY CHỈNH 1:1
‌‌1:1 CUSTOM CONSULTING

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp tùy chỉnh 1 đối 1, nghiệp vụ bán hàng và tiếp thị cho các công ty trong và ngoài nước muốn thâm nhập thị trường nước ngoài.

Hội nghị Convention  Convention
Chúng tôi hỗ trợ lập kế hoạch và tổ chức theo cách tối ưu nhất cho các sự kiện và chương trình quảng bá online-offline tại địa phương như diễn đàn, hội thảo chuyên đề, sự kiện, v.v.


TỔ CHỨC SỰ KIỆN
‌‌EVENT AGENCY

Chúng tôi hỗ trợ tổ chức các sự kiện như diễn đàn, hội nghị, hội thảo chuyên đề và cho thuê địa điểm và thiết bị, kết nối phương tiện truyền thông, hỗ trợ phiên dịch, biên dịch tài liệu, v.v.

LẬP KẾ HOẠCH & TIẾN HÀNH SỰ KIỆN
EVENT PLANNING & PRACTICE

Chúng tôi hỗ trợ tất cả các công việc như lên kế hoạch, tổ chức, báo cáo kết quả, quản lý hậu kỳ v.v..cho các sự kiện giao lưu văn hóa, giới thiệu công ty, triển lãm sản phẩm, hội nghị quốc tế, v.v.

Giáo dục  Education
‌Chúng tôi hỗ trợ giao lưu quốc tế phát triển bền vững và nuôi dưỡng nhân tài chuyên nghiệp cho doanh nghiệp thông qua hỗ trợ giáo dục văn hóa, giáo dục nâng cao năng lực toàn cầu và giáo dục kinh tế doanh nghiệp. 


GIÁO DỤC CÔNG DÂN
TOÀN CẦU
‌‌WORLD CITIZENSHIP EDUCATION

Thông qua dự án giao lưu quốc tế giữa thanh thiếu niên - sinh viên đại học, chúng tôi hỗ trợ giáo dục nâng cao năng lực đa dạng văn hóa bằng hình thức trực tuyến và ngoại tuyến.

GIÁO DỤC ĐỂ HIỂU VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG
LOCAL CULTURAL UNDERSTANDING EDUCATION

Chúng tôi hỗ trợ về thái độ và sự hiểu biết về văn hóa của các doanh nhân, những người cần được chuẩn bị ở giai đoạn đầu kinh doanh bằng cách giúp họ hiểu biết đầy đủ về văn hóa địa phương.

GIÁO DỤC KINH TẾ DOANH NGHIỆP
‌‌BUSINESS ECONOMY EDUCATION

Chúng tôi hỗ trợ giáo dục trước cho các doanh nhân đang chuẩn bị thâm nhập vào thị trường nước ngoài thông qua các chuyên gia về kinh tế doanh nghiệp.

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp  CSR
Chúng tôi hỗ trợ tư vấn cho các dự án đóng góp xã hội của doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội, thương mại công bằng và hỗ trợ dự án liên kết với các tổ chức địa phương và các tổ chức phi chính phủ.


DỰ ÁN CSR
‌‌CSR PROJECT

Chúng tôi hỗ trợ đào tạo nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, lập kế hoạch dự án CSR và tiến hành dự án thông qua các tổ chức địa phương và các tổ chức phi chính phủ.

THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG
FAIR TRADE

Chúng tôi hỗ trợ thực hiện tất cả các nghiệp vụ thiết thực như nghiên cứu tính khả thi của thị trường và chuẩn bị thủ tục chứng nhận cho các công ty tham gia vào các chiến dịch thương mại công bằng trong và  ngoài nước.


기업정신


Lời nói đầu của CEO

 

 


Liên hệ với chúng tôi

  • Trụ sở chính KOV CORP tại Hàn Quốc 

603 Ho, 7 Oseong 6-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea (31090)

‌TEL : 041-565-9920
FAX : 041-565-9921


Văn phòng KOV CORP tại Việt Nam

P425, Cầu thang 11, CT5, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì,
Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

‌TEL. +84)34 – 729 - 0945

Liên hệ tư vấn

Tên (Doanh nghiệp/Tổ chức/Cá nhân)

Số điện thoại

Email

Mô tả ngắn gọn dự án

SUBMIT

ĐỐI TÁC

KOV Corporation

 Kov Corporationㅣ Giám đốc điều hành : Choi   Yong  | Phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân: Oh Chan Yang | Mọi thắc mắc xin liên hệ : kovcorp@naver.com
Hàn Quốc ㅣ Số điện thoại : 041-565-9920 | Fax: 041-565-9921 | 603 Ho, 7 Oseong 6-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
Việt Nam  ㅣ  Tổng giám đốc : Joung Ji Yong | Số điện thoại +84)34-729-0945 |  Văn phòng +84)24 3787 8700

P425, Cầu thang 11, CT5, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Số đăng ký kinh doanh : 671-88-02322 | © Kov Corp. All rights reserved.